AB Home Systems - UNREGISTERED VERSION

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Privacy verklaring


AB Home Systems respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
verzamelen via onze website geen persoonlijke gegevens mede daarom hebben wij ons
invulformulier verwijderd. U kunt contact opnemen met ons via het mail adres op onze website
en u geeft in uw mail zelf aan welke gegevens u aan ons wil verstrekken. Indien u bij ons een
bestelling plaatst hebben wij uw NAW gegevens met eventueel telefoonnummer nodig. Wij
reiken voor verkopen altijd een factuur uit en wij zijn dan wettelijk verplicht uw gegevens op
de factuur te vermelden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij zullen nimmer uw persoonlijke gegevens zomaar aan derden verkopen en zullen deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien wij dit wettelijk verplicht zijn. Te denken
valt aan justitiële diensten of andere officiële instanties die op juridische gronden inzage eisen
in persoonlijke gegevens.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van AB Home Systems. Door gebruik
te maken van de diensten die AB Home Systems u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden
zoals die in dit reglement zijn opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het loggen van uw
gegevens door bv Google of internetprovider of willekeurige andere derden.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt op facturen en eventueel correspondentie. Is
de bewaartermijn van de facturen wettelijk verstreken dan worden deze gegevens vernietigd of
gewist. Wij houden geen database bij van uw gegevens. Voor correspondentie doeleinden maken
wij alleen gebruiken van uw gegevens tijdens de correspondentie periode.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij AB Home Systems. Wij waarderen het vertrouwen dat u
in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is voorgeschreven. De bewaartermijn voor facturen
is bv 7 jaren. Na die periode worden de facturen vernietigd en de digitale bestanden van deze facturen
gewist.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van AB Home Systems, dan kunt u ons een
e-mail sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt
wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina
altijd de meest recente informatie.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu